Proposition från Justitiedepartementet

Fortsatt giltighet av de tidsbegränsade lagarna om hemliga tvångsmedel Prop. 2011/12:22

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att lagen (2007:978) om hemlig rumsavlyssning, lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott och lagen (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott ska fortsätta gälla till och med den 31 december 2013.