Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Försvarsdepartementet

Översyn av bestämmelserna om skydd för landskapsinformation Dir. 2012:69

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Skydd för geografisk information

    I lagrådsremissen föreslås en ny lag om skydd för geografisk information som ska ersätta lagen (1993:1742) om skydd för landskapsinformation. Syftet med den nya lagen är detsamma som den gamla lagens, dvs. att skydda uppgifter av betydelse för totalförsvaret.

Proposition (1 st)

  • Skydd för geografisk information

    I propositionen föreslås en ny lag om skydd för geografisk information som ska ersätta lagen (1993:1742) om skydd för landskapsinformation. Syftet med den nya lagen är detsamma som den gamla lagens, dvs. att skydda uppgifter av betydelse för totalförsvaret.

Laddar...