Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Försvarsdepartementet

Skydd för geografisk information Prop. 2015/16:63

Publicerad

I propositionen föreslås en ny lag om skydd för geografisk information som ska ersätta lagen (1993:1742) om skydd för landskapsinformation. Syftet med den nya lagen är detsamma som den gamla lagens, dvs. att skydda uppgifter av betydelse för totalförsvaret.

Ladda ner:

Uttrycket landskaps-information ersätts med uttrycket geografisk information. Den föreslagna lagen innebär en rad lättnader, bl.a. i fråga om tillstånd för sjömätning.

Den nya lagen liksom följdändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Skydd för geografisk information

    I lagrådsremissen föreslås en ny lag om skydd för geografisk information som ska ersätta lagen (1993:1742) om skydd för landskapsinformation. Syftet med den nya lagen är detsamma som den gamla lagens, dvs. att skydda uppgifter av betydelse för totalförsvaret.

Proposition (1 st)

  • Skydd för geografisk information

    I propositionen föreslås en ny lag om skydd för geografisk information som ska ersätta lagen (1993:1742) om skydd för landskapsinformation. Syftet med den nya lagen är detsamma som den gamla lagens, dvs. att skydda uppgifter av betydelse för totalförsvaret.

Laddar...