Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om konsumentskydd vid finansiell rådgivning (Ju 2012:14) Dir. 2013:90

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 30 november 2013. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 januari 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...