Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om inhyrning och företrädesrätt till återanställning (A 2013:01) Dir. 2013:114

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 18 juli 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition