Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Tilläggsdirektiv till Museiutredningen 2014/15 (Ku 2014:01) Dir. 2015:14

Publicerad Uppdaterad

Regeringen beslutade den 30 januari 2014 kommittédirektiv om en översyn av den statliga museipolitiken (dir. 2014:8).Utredaren får nu också i uppdrag att analysera och föreslå hur verksamhet och samlingar vid de centrala museerna i högre utsträckning kan göras tillgängliga för människor i hela landet.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Museiutredningen 2014/15 (Ku 2014:01)

  Regeringen beslutade den 30 januari 2014 kommittédirektiv om en översyn av den statliga museipolitiken (dir. 2014:8).Utredaren får nu också i uppdrag att analysera och föreslå hur verksamhet och samlingar vid de centrala museerna i högre utsträckning kan göras tillgängliga för människor i hela landet.

 • Översyn av den statliga museipolitiken

  En särskild utredare ska göra en översyn av de statliga museernas uppdrag, myndighets- och institutionsstruktur och regeringens styrning av dem.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Ny museipolitik

  Museiutredningen har genomfört en översyn av de statliga museernas uppdrag, myndighets- och institutionsstruktur samt regeringens styrning av dem.

Remiss SOU 2015:89 Ny museipolitik

Lagrådsremiss (1 st)

 • Kulturarvspolitik

  I lagrådsremissen lämnar regeringen förslag till museilag och förslag till ändringar i kulturmiljölagen (1988:950). I lagrådsremissen beskrivs regeringens kulturarvspolitiska prioriteringar och kulturarvsområdets framväxt som eget politikområde behandlas. Museilagen och ändringarna i kulturmiljölagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Proposition (1 st)

 • Kulturarvspolitik

  I denna proposition lämnar regeringen förslag till museilag och förslag till ändringar i kulturmiljölagen (1988:950) m.m. I propositionen beskrivs regeringens kulturarvspolitiska prioriteringar och kulturarvsområdets framväxt som eget politikområde behandlas.

Laddar...