Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Klassificering av nya psykoaktiva substanser Dir.2015:102

Publicerad

En särskild utredare ska göra en bred översyn av problemen med nya psykoaktiva substanser. Utredningen ska lägga fram förslag till olika åtgärder som syftar till att snabbare kunna klassificera sådana hälsofarliga substanser som förekommer eller kan komma att göras tillgängliga på den svenska marknaden.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Utredningen om nätdroger m.m.

  Tiden för utredningen om nätdroger m.m. förlängs till senast den 1 januari 2017.

 • Klassificering av nya psykoaktiva substanser

  En särskild utredare ska göra en bred översyn av problemen med nya psykoaktiva substanser. Utredningen ska lägga fram förslag till olika åtgärder som syftar till att snabbare kunna klassificera sådana hälsofarliga substanser som förekommer eller kan komma att göras tillgängliga på den svenska marknaden.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Klassificering av nya psykoaktiva substanser

  Utredningen om nätdroger med mera har haft i uppdrag att lägga fram förslag till olika åtgärder som syftar till att snabbare kunna klassificera sådana hälsofarliga substanser som förekommer eller kan komma att göras tillgängliga på den svenska marknaden.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

 • Klassificeringar av nya psykoaktiva substanser

  Regeringen föreslår att lagen ändras så att processen för att klassificera nya psykoaktiva substanser effektiviseras. Enligt förslaget ska Polisen anonymt kunna köpa nya psykoaktiva substanser så att regeringen snabbare kan klassificera de hälsofarliga substanser som finns eller kan komma att finnas på marknaden.

Pressmeddelande: Psykoaktiva substanser ska utredas

De senaste åren har vissa psykoaktiva substanser (NPS), så kallade ”nätdroger”, orsakat allvarliga sjukdomsfall och flera dödsfall. Regeringen tillsätter därför en utredning som ska göra en bred översyn av problemet med nätdroger.