Proposition från Socialdepartementet

Klassificeringar av nya psykoaktiva substanser Prop. 2017/18:221

Publicerad

Regeringen föreslår att lagen ändras så att processen för att klassificera nya psykoaktiva substanser effektiviseras. Enligt förslaget ska Polisen anonymt kunna köpa nya psykoaktiva substanser så att regeringen snabbare kan klassificera de hälsofarliga substanser som finns eller kan komma att finnas på marknaden.

Ladda ner:

Grov oaktsam hantering

Regeringen föreslår att den som av grov oaktsamhet hanterar varor som omfattas av lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor ska kunna dömas till ansvar.

Inga generiska definitioner i regleringen

Regeringen bedömer att regleringen av bland annat narkotika inte bör göras med generiska definitioner så att substanser klassificeras utifrån kemisk grundstruktur. Exempelvis narkotika bör inte regleras genom verkansbaserade eller analoga definitioner.

Regeringen påbörjar en ny bred analys av hur man effektivare ska kunna möta problemet med nya psykoaktiva substanser som inte är exempelvis narkotika.

Lagförslagen föreslås träda i kraft 1 januari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Utredningen om nätdroger m.m.

  Tiden för utredningen om nätdroger m.m. förlängs till senast den 1 januari 2017.

 • Klassificering av nya psykoaktiva substanser

  En särskild utredare ska göra en bred översyn av problemen med nya psykoaktiva substanser. Utredningen ska lägga fram förslag till olika åtgärder som syftar till att snabbare kunna klassificera sådana hälsofarliga substanser som förekommer eller kan komma att göras tillgängliga på den svenska marknaden.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Klassificering av nya psykoaktiva substanser

  Utredningen om nätdroger med mera har haft i uppdrag att lägga fram förslag till olika åtgärder som syftar till att snabbare kunna klassificera sådana hälsofarliga substanser som förekommer eller kan komma att göras tillgängliga på den svenska marknaden.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

 • Klassificeringar av nya psykoaktiva substanser

  Regeringen föreslår att lagen ändras så att processen för att klassificera nya psykoaktiva substanser effektiviseras. Enligt förslaget ska Polisen anonymt kunna köpa nya psykoaktiva substanser så att regeringen snabbare kan klassificera de hälsofarliga substanser som finns eller kan komma att finnas på marknaden.