Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Klassificering av nya psykoaktiva substanser

Publicerad

Regeringen föreslår ändringar i lagen som gör processen för klassificering av nya psykoaktiva substanser mer effektiv.

Ladda ner:

Regeringen föreslår att Polisen anonymt ska få köpa nya psykoaktiva substanser. Detta så att myndigheten snabbare ska kunna klassificera hälsofarliga substanser som finns eller kan komma att finnas på den svenska marknaden.

Regeringen föreslår att den som av grov oaktsamhet hanterar varor som omfattas av lagen om förbud för vissa hälsofarliga varor ska kunna dömas till ansvar.

Regeringen bedömer att regleringen av narkotika eller hälsofarliga varor inte bör ske genom generiska definitioner i betydelsen att substanserna klassificeras utifrån deras kemiska grundstruktur. Regleringen av narkotika eller hälsofarliga varor bör inte ske genom verkansbaserade eller analoga definitioner.

Regeringen kommer att ta initiativ till en ny bred analys av frågan om vilka åtgärder som kan vidtas för att mer effektivt möta problemet med nya psykoaktiva substanser som inte utgör narkotika eller hälsofarliga varor.

Lagförslagen föreslås träda i kraft 1 januari 2019.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Utredningen om nätdroger m.m.

  Tiden för utredningen om nätdroger m.m. förlängs till senast den 1 januari 2017.

 • Klassificering av nya psykoaktiva substanser

  En särskild utredare ska göra en bred översyn av problemen med nya psykoaktiva substanser. Utredningen ska lägga fram förslag till olika åtgärder som syftar till att snabbare kunna klassificera sådana hälsofarliga substanser som förekommer eller kan komma att göras tillgängliga på den svenska marknaden.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Klassificering av nya psykoaktiva substanser

  Utredningen om nätdroger med mera har haft i uppdrag att lägga fram förslag till olika åtgärder som syftar till att snabbare kunna klassificera sådana hälsofarliga substanser som förekommer eller kan komma att göras tillgängliga på den svenska marknaden.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

 • Klassificeringar av nya psykoaktiva substanser

  Regeringen föreslår att lagen ändras så att processen för att klassificera nya psykoaktiva substanser effektiviseras. Enligt förslaget ska Polisen anonymt kunna köpa nya psykoaktiva substanser så att regeringen snabbare kan klassificera de hälsofarliga substanser som finns eller kan komma att finnas på marknaden.