Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om utvärdering av bidragsbrottslagen, dir. 2017:40 Dir. 2017:40

Publicerad

Ladda ner:

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 30 juni 2016 kommittédirektiv om utvärdering av bidragsbrottslagen (dir. 2016:61). Enligt direktiven skulle uppdraget redovisas senast den 31 augusti 2017.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 28 februari 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)