Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap Dir. 2018:30

Publicerad

Uppdraget utvidgas.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 7 september 2017 kommittédirektiv om inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap (dir. 2017:94). Den 1 mars 2018 beslutade regeringen att förlänga tiden för uppdraget att lämna nödvändiga författningsändringar, med anledning av myndighetens tillgång till och arbete med statistik och databaser (dir. 2018:13), till och med den 31 maj 2018.

Den särskilda utredaren får nu i uppdrag att även beakta att
myndigheten får bedriva den forskning som är nödvändig för att
myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter att inom sitt
ansvarsområde

  • samla in, sammanställa och sprida kunskap baserad på forskning på ett begripligt och lättillgängligt sätt,
  • utvärdera och analysera effekter av beslutade och genomförda statliga reformer och andra statliga initiativ, och
  • följa och analysera utvecklingen i syfte att stärka sitt kunskaps-, analys- och utvärderingsarbete.

Uppdraget ska fortfarande slutredovisas den 31 maj 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...