Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Publicerad

Lagrådsremissen innehåller ett förslag till en ny lag om behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Ladda ner:

Förslaget syftar till att, i enlighet med de krav som ställs på behandling
av personuppgifter i EU:s dataskyddsförordning, ge Myndigheten för arbetsmiljökunskap möjlighet att behandla personuppgifter i den utsträckning som myndigheten behöver för att på ett ändamålsenligt och effektivt sätt fullgöra sitt uppdrag.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...