Lagrådsremiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Publicerad

Lagrådsremissen innehåller ett förslag till en ny lag om behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Ladda ner:

Förslaget syftar till att, i enlighet med de krav som ställs på behandling
av personuppgifter i EU:s dataskyddsförordning, ge Myndigheten för arbetsmiljökunskap möjlighet att behandla personuppgifter i den utsträckning som myndigheten behöver för att på ett ändamålsenligt och effektivt sätt fullgöra sitt uppdrag.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)