Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Arbetsmarknadsdepartementet

Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap Prop. 2018/19:151

Publicerad

Propositionen innehåller förslag till en ny lag som ska komplettera EU:s dataskyddsförordning när personuppgifter behandlas vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Ladda ner:

Förslaget syftar till att ge myndigheten möjlighet att behandla de personuppgifter som är nödvändiga för att myndigheten ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt samtidigt som enskildas personliga integritet värnas.

Lagen föreslås omfatta behandling av personuppgifter i den del av myndighetens verksamhet som avser kunskapsuppbyggnad, kunskapsspridning, utvärdering och analys. I denna verksamhet föreslås myndigheten få ha samlingar av personuppgifter. Den föreslagna lagen innehåller olika skyddsåtgärder och begränsningar som syftar till att värna enskildas personliga integritet.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...