Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg Dir. 2018:102

Publicerad

En särskild utredare ska kartlägga och analysera vilka utvecklingsområden som finns i fritidshemmet och vid behov föreslå åtgärder för att öka kvaliteten och likvärdigheten och stärka fritidshemmets kompensatoriska uppdrag. Utredaren ska vidare kartlägga och analysera om pedagogisk omsorg stimulerar barns utveckling och lärande och vid behov lämna förslag på hur man kan främja att barn får likvärdiga förutsättningar inför start i förskoleklass.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

 • kartlägga och analysera vilka utvecklingsområden som finns
  i den utbildning som bedrivs i fritidshemmet och vid behov
  föreslå åtgärder för att öka kvaliteten och likvärdigheten,
 • analysera och föreslå åtgärder för att stärka fritidshemmets
  kompensatoriska uppdrag,
 • kartlägga och analysera om pedagogisk omsorg stimulerar
  barns utveckling och lärande i tillräcklig grad och om den
  förbereder barnen för fortsatt lärande,
 • utifrån dessa analyser vid behov lämna förslag på hur barns
  likvärdiga förutsättningar inför start i förskoleklass kan
  främjas, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)