Tilläggsdirektiv till Styr- och resursutredningen Dir. 2018:108

Ansvarig: Utbildningsdepartementet

Regeringen beslutade den 27 april 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning, inklusive resurstilldelning (dir. 2017:46).

Ladda ner:

Uppdraget ska enligt direktiven redovisas senast den 3 december 2018.
Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 februari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Styr- och resursutredningen

    Regeringen beslutade den 27 april 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning, inklusive resurstilldelning (dir. 2017:46).

  • Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten

    En särskild utredare ska göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning, inklusive resurstilldelning. Utredaren ska lämna förslag för styrningen enbart för statliga lärosäten.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition