Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Bolags gränsöverskridande rörlighet inom EU Dir. 2019:95

Publicerad

En särskild utredare ska analysera och föreslå vilka författningsändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till de nya EU-regler om bolags gränsöverskridande rörlighet som nyligen antagits.

Ladda ner:

Genom reglerna harmoniseras medlemsstaternas bestämmelser om när ett aktiebolag flyttar, fusioneras eller delas över nationsgränser inom EU. Harmoniseringen ska underlätta bolagens rörlighet på den inre marknaden samtidigt som bolagens intressenter skyddas.

En särskild utredare ska bl.a.

  • analysera, jämföra och ta ställning till de alternativa tillvägagångssätt och valmöjligheter som det nya EU-direktivet om bolags gränsöverskridande rörlighet erbjuder,
  • bedöma vilka författningsändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till EU-direktivet, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Bolags gränsöverskridande rörlighet inom EU

    En särskild utredare ska analysera och föreslå vilka författningsändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till de nya EU-regler om bolags gränsöverskridande rörlighet som nyligen antagits.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition