Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att ta fram ett förslag till en nationell plan för skolans arbete med trygghet och studiero U2020/00707/S

Publicerad

Regeringskansliet har beslutat att en utredare ska biträda Utbildningsdepartementet med att ta fram ett förslag till en nationell plan för skolans arbete med trygghet och studiero och lämna förslag som säkerställer ett fungerande regelverk om trygghet och studiero i skolan.

Ladda ner:

En beskrivning av bakgrunden och en närmare uppdragsbeskrivning finns i bilagan.

Uppdraget ska redovisas senast den 16 december 2020.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition