Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Uppgörelse med historiska kränkningar och övergrepp mot tornedalingar, kväner och lantalaiset Dir. 2020:29

Publicerad

En kommitté i form av en sannings- och försoningskommission för granskning av kränkningar och övergrepp mot tornedalingar, kväner och lantalaiset ska utreda den assimileringspolitik som bedrevs av svenska staten under 1800- och 1900-talen samt verka för att minoritetens historiska erfarenheter synliggörs. Syftet är att bidra till att ge minoriteten en kollektiv upprättelse, främja försoning och motverka att något liknande händer i framtiden.

Ladda ner:

Kommissionen ska bl.a.

  • kartlägga och granska assimileringspolitiken och dess konsekvenser för minoriteten, grupper inom minoriteten och enskilda,
  • sprida information för att öka kunskapen om minoriteten och dess
    historiska erfarenheter, och
  • lämna förslag till fortsatta insatser för att bidra till upprättelse och främja försoning.

Uppdraget ska redovisas senast den 16 maj 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Uppgörelse med historiska kränkningar och övergrepp mot tornedalingar, kväner och lantalaiset

    En kommitté i form av en sannings- och försoningskommission för granskning av kränkningar och övergrepp mot tornedalingar, kväner och lantalaiset ska utreda den assimileringspolitik som bedrevs av svenska staten under 1800- och 1900-talen samt verka för att minoritetens historiska erfarenheter synliggörs. Syftet är att bidra till att ge minoriteten en kollektiv upprättelse, främja försoning och motverka att något liknande händer i framtiden.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition