Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Uppgörelse med historiska kränkningar och övergrepp mot tornedalingar, kväner och lantalaiset Dir. 2020:29

Publicerad

En kommitté i form av en sannings- och försoningskommission för granskning av kränkningar och övergrepp mot tornedalingar, kväner och lantalaiset ska utreda den assimileringspolitik som bedrevs av svenska staten under 1800- och 1900-talen samt verka för att minoritetens historiska erfarenheter synliggörs. Syftet är att bidra till att ge minoriteten en kollektiv upprättelse, främja försoning och motverka att något liknande händer i framtiden.

Ladda ner:

Kommissionen ska bl.a.

  • kartlägga och granska assimileringspolitiken och dess konsekvenser för minoriteten, grupper inom minoriteten och enskilda,
  • sprida information för att öka kunskapen om minoriteten och dess
    historiska erfarenheter, och
  • lämna förslag till fortsatta insatser för att bidra till upprättelse och främja försoning.

Uppdraget ska redovisas senast den 16 maj 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Kommissionens webbplats

Följ arbetet på Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaisets webbplats.