Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Läge och kvalitet i hyressättningen Dir. 2020:70

Publicerad

Ladda ner:

Enligt en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet,Liberalerna och Miljöpartiet de gröna (januariavtalet), ska man låta hyreslägenheters läge och kvalitet få ett större genomslag i hyressättningen.

En kommitté i form av en kommission får därför i uppdrag att

  • kartlägga och analysera hur bostädernas läge och kvalitet beaktas relativt andra faktorer i hyressättningen, och
  • föreslå lämpliga åtgärder från statens sida i de fall (på de orterna)
    kommissionen konstaterar att lägesfaktorn och lägenheternas kvalitet
    inte beaktas i tillräcklig utsträckning.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...