Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Förstärkt tolktjänst för jämlikhet och delaktighet Dir. 2020:79

Publicerad

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att analysera förslagen i dels ett betänkande, dels en departementspromemoria om tolktjänst.

Ladda ner:

Utredaren ska:

  • göra en fördjupad analys av förslagen i betänkandet En samlad tolktjänst – samordning och utveckling av tolktjänst för barndomsdöva, vuxen-döva, hörselskadade och personer med dövblindhet (SOU 2011:83) samt i departementspromemorian Tolktjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7),
  • ta fram en handlingsplan för den långsiktiga utvecklingen av tolktjänsten,
  • lämna nödvändiga författningsförslag.


Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...