Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om skydd mot processuella åtgärder för inlånade kulturföremål (Ku 2019:02) Dir. 2020:107

Publicerad

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 april 2021.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition