Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om skydd mot processuella åtgärder för inlånade kulturföremål (Ku 2019:02) Dir. 2020:107

Publicerad

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 april 2021.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Immunitet för utställningsföremål

    Utredningen har haft i uppdrag att föreslå en lag som ger till Sverige från utlandet tillfälligt inlånade kulturföremål ett skydd mot processuella åtgärder under den tid föremålet finns i Sverige för att ställas ut på en utställning.

Lagrådsremiss

Proposition