Kommittédirektiv från

Tilläggsdirektiv till Utredningen om författningsberedskap inför framtida pandemier Dir. 2022:110

Publicerad

Regeringen beslutade den 2 september 2021 kommittédirektiv om författningsberedskap inför framtida pandemier (dir. 2021:68). Uppdraget ändras nu på så sätt att utredaren inte ska utreda deluppdraget om en eventuell utvidgning av nationella vaccinationsregistret.

Ladda ner:

En analys av behovet av en eventuell utvidgning av nationella vaccinationsregistret kommer att göras inom ramen för ett annat uppdrag (dir. 2022:109).

Utredningstiden ligger fast. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Utredningen om författningsberedskap inför framtida pandemier

    Regeringen beslutade den 2 september 2021 kommittédirektiv om författningsberedskap inför framtida pandemier (dir. 2021:68). Uppdraget ändras nu på så sätt att utredaren inte ska utreda deluppdraget om en eventuell utvidgning av nationella vaccinationsregistret.

  • Författningsberedskap inför framtida pandemier

    En särskild utredare ska se över smittskyddslagen och analysera behovet av nya bestämmelser inför framtida pandemier. Utredaren ska också utreda frågor om smittbärarpenning, smittskydd för vissa grupper inom socialtjänsten och tillämpningsområdet för lagen om register över nationella vaccinationsprogram m.m.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition