Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

En översyn av beredskapen i arbetslivet Dir. 2022:88

Publicerad

En särskild utredare ska föreslå en justerad arbetsrättslig beredskapslagstiftning, analysera behovet av anpassningar av arbetsmiljö- och arbetstidsregleringen samt ta ställning till skriftlighetskravet i medbestämmandelagen.

Ladda ner:

Syftet med utredningen är att stärka beredskapen i arbetslivet.
Utredaren ska bl.a.

  • analysera behoven av en justerad arbetsrättslig beredskapslagstiftning och av ändringar i arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningens bestämmelser om beredskap,
  • föreslå hur en sådan lagstiftning ska utformas, och
  • ta ställning till skriftlighetskravet vid ingående och uppsägning av kollektivavtal.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • En översyn av beredskapen i arbetslivet

    En särskild utredare ska föreslå en justerad arbetsrättslig beredskapslagstiftning, analysera behovet av anpassningar av arbetsmiljö- och arbetstidsregleringen samt ta ställning till skriftlighetskravet i medbestämmandelagen.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition