Hoppa till huvudinnehåll

En utvecklad öppen fritidsverksamhet för ungdomar Dir. 2022:96

Publicerad

En särskild utredare ska inhämta kunskap om och analysera den öppna fritidsverksamheten för ungdomar med syftet att identifiera hur den kan utvecklas för att bli en mer tillgänglig och jämlik verksamhet med hög kvalitet. Därtill ska utredaren särskilt analysera om den öppna fritidsverksamheten för ungdomar kan inkluderas i det övergripande brotts- och våldsförebyggande arbetet.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat:

  • utifrån hur verksamheterna är organiserade och utformade identifiera framgångsfaktorer och hinder för ungas deltagande i den öppna fritidsverksamheten,
  • analysera kunskaps- och kvalitetsutvecklingen inom öppen fritidsverksamhet för ungdomar,
  • lämna eventuella förslag på hur kommunerna kan utveckla verksamheten för att den ska bli mer tillgänglig och jämlik med hög kvalitet, och
  • analysera om öppen fritidsverksamhet för ungdomar är relevant i det brotts- och våldsförebyggande arbetet, och i så fall vilken roll som verksamheten kan ha och vilka förutsättningar som krävs.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • En utvecklad öppen fritidsverksamhet för ungdomar

    En särskild utredare ska inhämta kunskap om och analysera den öppna fritidsverksamheten för ungdomar med syftet att identifiera hur den kan utvecklas för att bli en mer tillgänglig och jämlik verksamhet med hög kvalitet. Därtill ska utredaren särskilt analysera om den öppna fritidsverksamheten för ungdomar kan inkluderas i det övergripande brotts- och våldsförebyggande arbetet.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...