Kommittédirektiv från

Tilläggsdirektiv till Utredningen om barn och unga i samhällets vård Dir. 2023:13

Publicerad

Regeringen förlänger utredningstiden för utredningen om Barn och unga i samhällets vård.

Ladda ner:

Regeringen beslutar att uppdraget istället ska redovisas senast den 31 oktober 2023.