Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Utveckla lärar- och förskollärarutbildningarna Dir. 2023:111

Publicerad

En särskild utredare ska föreslå åtgärder för att utveckla lärar- och förskollärarutbildningarna i syfte att höja utbildningarnas kvalitet och yrkenas status och attraktivitet.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

  • föreslå hur antagningskraven till lärar- och förskollärarutbildningarna kan höjas,
  • föreslå åtgärder för hur ämneslärarutbildningen kan stärkas, exempelvis genom ökade samarbeten, och hur vissa ämnen kan koncentreras till färre lärosäten i syfte att höja kvaliteten,
  • föreslå hur utbildningsinnehållet kan reformeras med ökat fokus på ämneskunskap, kognitionsvetenskap och praktisk metodik, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 november 2024.

Laddar...