Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering m.m.

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I denna lagrådsremiss lämnas förslag till lagändringar i tre avsnitt utan samband med varandra.

Förslag till ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring och lagen om arbetslöshetskassor

Förslagen innebär att kammarrätternas sammansättning i mål om rätt till ersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring, mål om rätt till medlemskap, medlemsavgifter och särskild uttaxering enligt lagen om arbetslöshetskassor ändras.

Förslag till ändringar i inkomstskattelagen

Ändringarna är en del i ett arbete med att förenkla det arbetsmarknadspolitiska regelverket och att skapa ett regelverk som är överskådligt, enkelt att tillämpa och som har en struktur som fungerar över tid.

Förslag till ändringar i lagen om vissa kommunala befogenheter

Ändringarna syftar till att ge kommuner en möjlighet att samverka kring att anordna samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Det görs då undantag från lokaliseringsprincipen och självkostnadsprincipen som gäller för kommuners verksamhet. Förslagen innebär dock inte någon ändring av kommunernas skyldigheter enligt lagen om offentlig upphandling.

Ikraftträdande

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2012 och förslagen i inkomstskattelagen föreslås att tillämpas på ersättningar och stöd som betalas ut efter den 30 juni 2012.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

Laddar...