Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Arbetsmarknadsdepartementet

Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering m.m. Prop. 2011/12:107

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I denna proposition lämnas förslag till ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring, lagen om arbetslöshetskassor, inkomstskattelagen, lagen om arbetsmarknadspolitiska program och lagen om vissa kommunala befogenheter. Det föreslås även att lagen om byggnadstillstånd m.m. upphävs.

Förslag i propositionen:

  • Kammarrätternas sammansättning ändras på så sätt att nämndemän inte längre ska medverka i kammarrätt i mål enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring eller lagen om arbetslöshetskassor.
  • Ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring, lagen om arbetsmarknadspolitiska program och inkomstskattelagen för att skapa en mer ändamålsenlig struktur på det arbetsmarknadspolitiska regelverket.
  • Systemet med att Arbetsförmedlingen kan begränsa byggverksamheten genom byggnadstillstånd och jämna ut byggverksamheten över tid med hänsyn till byggarbetsmarknaden upphävs.
  • Kommuner ska ges en möjlighet att samverka om att erbjuda samhällsorientering till vissa nyanlända invandrare. Kommunernas skyldigheter enligt lagen om offentlig upphandling påverkas inte av förslaget.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2012, förslagen i inkomstskattelagen föreslås tillämpas på ersättningar och stöd som betalas ut efter den 30 juni 2012.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

Laddar...