Lagrådsremiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Ändring i Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens registerlag

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås en ändring i lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Ändringen innebär att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får utvidgad möjlighet att behandla personuppgifter. Regeringen har för avsikt att införa nya åtgärdsregler inom aktivitetsstödet och ge Inspektionen ett tillsyns- och uppföljningsansvar för åtgärderna.

Inspektionen behöver få möjlighet att behandla de personuppgifter som den behöver för att kunna fullgöra tillsyns- och uppföljningsuppdraget.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 mars 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition