Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

En fråga om konsumentskyddet vid semesterboende

Publicerad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslår regeringen att konsumenter som ingår en särskild typ av avtal om boenderabatter, så kallade långfristiga semesterprodukter, ska få en något utökad rätt att säga upp avtalet. Ändringen ska säkerställa att svensk rätt står i överensstämmelse med ett EU-direktiv på området.

Den lagändring som behövs föreslås träda i kraft den 1 april 2016.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår stärkt konsumentskydd för vissa avtal som rör semesterboende

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • En fråga om konsumentskyddet vid semesterboende

    I propositionen föreslås att konsumenter som ingår en särskild typ av avtal om boenderabatter, s.k. långfristiga semesterprodukter, ska få en något utökad rätt att säga upp avtalet. Ändringen ska säkerställa att svensk rätt står i överensstämmelse med ett EU-direktiv på området.