Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd

Publicerad

Förslag om tydliggörande i lagstiftningen för den som söker ekonomiskt bistånd.

Ladda ner:

Regeringen föreslår ett förtydligande av det i lagen redan befintliga kravet på den enskilde att i första hand själv tillgodose sina behov.

Bestämmelsen innebär att den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjning om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande. Om det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte står till arbertemarknadens förfogande.

Bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd

    Regeringen föreslår ett förtydligande av det i lagen redan befintliga kravet på den enskilde att i första hand själv tillgodose sina behov. Bestämmelsen innebär att den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd om han eller honstår till arbetsmarknadens förfogande. Om det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande.