Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Reglering av alkoglass m.fl. produkter

Publicerad

Regeringen lämnar förslag till vissa ändringar i alkohollagen (2010:1622). Enligt förslagen i lagrådsremissen införs en ny definition av vissa alkoholhaltiga preparat ”alkoholhaltiga preparat som ur konsumtionssynpunkt är att jämställa med alkoholdrycker eller annars kan antas användas som berusningsmedel”. Dessa ska så långt det är möjligt regleras på samma sätt som alkoholdrycker.

Ladda ner:

Regleringen omfattar bland annat försäljning, partihandel, mark-nadsföring, servering och tillsyn. Systembolaget ska anförtros försälj-ningen av de alkoholdrycksliknande preparaten. För att de alkoholdrycks-liknande preparaten ska regleras på liknande sätt som alkoholdrycker vid marknadsföring i radio och tv lämnas förslag till ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696).

I lagrådsremissen föreslås även att de straffbestämmelser i alkohollagen som gäller för alkoholhaltiga drycker vad avser olovlig försäljning, olovligt innehav, olovligt anskaffande och olovlig hantering också ska avse alkoholdrycksliknande preparat.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2019.

Pressmeddelande: Alkoglass ska likställas med öl och vin

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Alkoholhaltiga preparat avsedda för förtäring och vissa marknadsföringsfrågor

  I syfte att säkerställa en sammanhållen och systematisk reglering inom alkoholområdet för att skydda folkhälsan och framför allt skydda barn och unga mot skadliga effekter orsakade av alkohol ska utredaren bland annat analysera och lämna förslag, inklusive författningsförslag, om hur alkoholhaltiga preparat som är avsedda för förtäring bör regleras.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Reglering av alkoglass m.fl. produkter

  Delbetänkande av Utredningen om vissa alkohol och marknadsföringsfrågor. Utredningens uppdrag har varit att analysera och bedöma samt lämna förslag, inklusive författningsförslag, om lämplig reglering av alkoholhaltiga preparat som är avsedda för förtäring.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Reglering av alkoglass m.fl. produkter

  Regeringen lämnar förslag till vissa ändringar i alkohollagen (2010:1622). Enligt förslagen i lagrådsremissen införs en ny definition av vissa alkoholhaltiga preparat ”alkoholhaltiga preparat som ur konsumtionssynpunkt är att jämställa med alkoholdrycker eller annars kan antas användas som berusningsmedel”. Dessa ska så långt det är möjligt regleras på samma sätt som alkoholdrycker.

Proposition (1 st)

 • Reglering av alkoglass m.fl. produkter

  Regeringen föreslår en ny definition av vissa alkoholhaltiga preparat – alkoholhaltiga preparat som ur konsumtionssynpunkt är att jämställa med alkoholdrycker eller annars kan antas användas som berusningsmedel. Preparaten ska kallas ”alkoholdrycks-liknande preparat”. Så långt det är möjligt ska de regleras på samma sätt som alkoholdrycker.