Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Omedelbart omhändertagande av barn i vissa internationella situationer

Publicerad

Förslagen i lagrådsremissen tydliggör att socialnämnden omedelbart ska få omhänderta barn även om svenska domstolar inte är behöriga att besluta om beredande av vård enligt Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Ladda ner:

Meningen med förslagen är att klargöra att alla barn som vistas i Sverige ska skyddas enligt LVU. Detta om förutsättningarna finns för tvångsvård.

Förslagen föreslås träda ikraft 1 september 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU.

    Den nya LVU stärker barnrättsperspektivet i samhällets insatser för barn och unga. Samhällets åtagande för stöd och hjälp efter en placering förtydligas. Utredningens förslag om nationellt kunskapsstöd och fortsatt kunskapsutveckling bidrar till att barn och unga tillförsäkras skydd och att vården förbättras.

Lagrådsremiss (4 st)

Proposition (5 st)

Laddar...