2000 års ekonomiska vårproposition ID-nummer: Prop. 1999/2000:100