Hoppa till huvudinnehåll

Administrativa sanktioner på yrkesfiskets område Prop. 2007/08:107

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen föreslår ändringar i fiskelagen i syfte att effektivisera sanktionssystemet. Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2008.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...