Stärkt krisberedskap - för säkerhets skull Prop. 2007/08:92