Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Försvarsdepartementet

En ny lag om viktigt meddelande till allmänheten Prop. 2022/23:77

Publicerad

Regeringen föreslår en ny lag om varnings- och informationssystemet Viktigt meddelande till allmänheten (VMA-systemet). I den nya lagen samlas och författningsregleras grunderna för VMA-systemet. Förslagen syftar till att säkerställa ett effektivt, robust och säkert varningssystem till skydd för människor, egendom och miljö såväl i fredstid som vid höjd beredskap och ytterst krig.

Ladda ner:

Den nya lagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari
2024.

Laddar...