Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Ändrade regler om beskattning av vissa penninglån och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån Prop. 2009/10:12

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Den 30 september 2009 lämnade regeringen propositionen Ändrade regler om beskattning av vissa penninglån och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån till riksdagen.

Regeringen föreslår i propositionen att bestämmelserna om beskattning av så kallade förbjudna lån ska ändras så att även lån från utländska företag omfattas. Vidare föreslås att avdragsrätten för ränta på sådana lån ska slopas. Förbjudna lån är lån från ett aktiebolag till en aktieägare, styrelsemedlem, VD eller någon närstående till dessa. Syftet med förslagen är att motverka skatteplanering. För att förenkla för företagen föreslås även att lån som lämnas till aktiebolag generellt undantas från beskattning.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010. Regeringen har emellertid i en skrivelse till riksdagen aviserat att förslaget enligt regeringens mening bör gälla redan från och med den 13 februari 2009.

Lagstiftningskedjan

Laddar...