Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

Utnämning av ordinarie domare - kompletterande förslag Prop. 2010/11:24

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås vissa lagändringar som kompletterar förslagen i propositionen Utnämning av ordinarie domare (prop. 2009/10:181). Benämningen revisionssekreterare föreslås ändras till justitiesekreterare i Högsta domstolen. Vidare föreslås att lagen om utnämning av ordinarie domare även ska gälla anställningar som patenträttsråd tillika avdelningsordförande och patenträttsråd tillika vice ordförande.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (2 st)

Laddar...