Proposition från Utbildningsdepartementet

Kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning Prop. 2010/11:104

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800), som rör gymnasial lärlingsutbildning. De föreslagna bestämmelserna innebär att utbildningskontrakt ska tecknas för elever som genomgår utbildningen. I propositionen redovisas även regeringens bedömningar om den kommande förordningsregleringen på området.

Regeringen föreslår att ändringarna i skollagen ska träda i kraft den 1 juli 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (2 st)