Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Begreppet beskattningsbar person - en teknisk anpassning av mervärdesskattelagen Prop. 2012/13:124

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås en teknisk anpassning till EU:s momsdirektiv för att förenkla tillämpningen av momslagen. Det nuvarande begreppet ”yrkesmässig verksamhet” i momslagen har en koppling till vad som enligt inkomstskattelagen utgör näringsverksamhet. I momsdirektivet används i stället begreppen ”beskattningsbar person” och ”ekonomisk verksamhet”. EU-kommissionen anser att den svenska momslagen inte är förenlig med momsdirektivet när det gäller dessa begrepp.

För att underlätta tolkningen och tillämpningen av momsreglerna föreslår regeringen att momsdirektivets begrepp ska föras in i momslagen. Begreppen ”yrkesmässig verksamhet”, ”företagare”, ”näringsidkare” och, i vissa fall, ”skattskyldig” slopas därför. Förslaget innebär en formell justering av momslagen. I de allra flesta fall blir beskattningsresultatet detsamma.

Förslaget påverkar inte behandlingen av ideella föreningar.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.
___________________________________________________________
Riksdagen fattade den 23 maj 2013 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...