Proposition från Finansdepartementet

Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar Prop. 2015/16:133

Publicerad

Ladda ner:

I denna proposition föreslås en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner. Lagförslaget syftar till att anpassa svensk rätt till förordningen. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.