Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton SOU 2016:53

Publicerad

Ladda ner:

2015 års betaltjänstutredning har i dag överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Utredning har haft i uppdrag att lämna förslag till de lagändringar som krävs för att genomföra betaltjänstdirektivet och betalkontodirektivet samt anpassa nuvarande lagstiftning till förordningen om förmedlingsavgifter. Utredningen har tidigare lämnat två delrapporter "Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar" och "Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner".