Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar

Publicerad

Ladda ner:

I denna lagrådsremiss föreslås en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner. Lagförslaget syftar till att anpassa svensk rätt till förordningen.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.