Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till 2015 års betaltjänstutredning Dir. 2015:39

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 1 april 2015 kommittédirektiv om
betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton.
Utredningen lämnade den 17 augusti 2015 en delrapport: Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar. Utredningen lämnade den 14 januari 2016 ytterligare en delrapport: Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner. 

Regeringen beslutade den 3 december 2015 att uppdraget i övrigt skulle redovisas senast den 30 juni 2016. Utredningstiden förlängs ytterligare. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 31 augusti 2016.