Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Socialdepartementet

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Prop. 2016/17:106

Publicerad

I propositionen föreslår regeringen att en ny lag, lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, införs. Samtidigt upphävs lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.

Ladda ner:

Den nya lagen ska främja en god  vård och en socialtjänst med god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård bhöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården

Samverkan mellan landsting och kommun

Lagen innehåller bland annat bestämmelser om samverkan mellan landsting och kommun. Huvudmännen ska fastställa gemensamma riktlinjer avseende samverkan enligt den nya lagen och förväntas ingå överenskommelser med varandra om tidpunkt för kommunens betalningsansvar samt vilka belopp som ska betalas.

Kommuners betalningsansvar i vissa fall

Lagen innehåller också bestämmelser om vad som ska gälla beträffande kommuners betalningsansvar i vissa fall för patienter som vårdas inom den slutna vården efter det att de bedöms vara utskrivningsklara, när överenskommelse mellan landstingoch kommun inte har kommit till stånd.

Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Den upphävda lagen ska dock fortsätta att gälla för patienter vid enheter för psykiatrisk vård inom ett landstings slutna hälso- och sjukvård fram till den 1 januari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Samverkan vid utskrivning från sluten hälso och sjukvård

    Regeringen föreslår i lagrådsremissen att en ny lag, lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, införs. Samtidigt upphävs lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.

Proposition (2 st)

Laddar...