Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Explosiva varor – Tullverkets befogenheter vid inre gräns Prop. 2016/17:169

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen föreslår att Tullverket ges befogenheter att kontrollera införsel av explosiva varor från ett annat EU-land. Straffbestämmelser och bestämmelser om befogenhet för Tullverket att inleda förundersökning och tillgripa straffprocessuella tvångsmedel i lagen om straff för smuggling blir tillämpliga på sådan införsel. Tullverket ska också ges möjlighet att vägra lämna ut och att förverka explosiva varor enligt lagen om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 november 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...