Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Explosiva varor – om införsel, smuggling och Tullverkets befogenheter

Publicerad

I promemorian föreslås att handgranater och andra explosiva varor som avses i lagen om brandfarliga och explosiva varor ska omfattas av inregränslagen och smugglingslagen.

Ladda ner:

Förslaget innebär att Tullverket ges ökade möjligheter att ingripa mot explosiva varor när dessa förs in i landet.

Pressmeddelande: Tullverket får ökade möjligheter mot smuggling av handgranater

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...