Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Socialdepartementet

Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer Prop.2017/18:138

Publicerad

Regeringen föreslår en legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Yrkestiteln ska vara hälso- och sjukvårdskurator.

Ladda ner:

Meningen med förslaget är främst att öka patientsäkerheten. Med legitimationen följer krav på lämplighet och kompetens. Legitimationen ska dessutom kunna återkallas om hälso- och sjukvårdskuratorn exempelvis skulle vara grovt oskicklig eller uppenbart olämplig för yrket.

Grund för legitimation ska som huvudregel vara en hälso- och sjuk-vårdskuratorsexamen. Yrkesverksamma kuratorer ska dock under en övergångsperiod kunna få legitimation om de har en socionomexamen eller någon annan likvärdig utbildning. De ska dessutom ha varit verksamma i yrket i minst fem år, alternativt i två år med en relevant vidareutbildning. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer, Ds 2017:39

    I denna promemoria förslås att legitimation ska införas för kuratorer inom hälso-och sjukvården och att yrkestiteln ska vara hälso-och sjukvårdskurator. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...