Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Mervärdesskatteregler för vouchrar Prop. 2017/18:213

Publicerad

Ladda ner:

I propositionen lämnas förslag på hur vouchrar (värdebevis) ska
behandlas vid uttag av mervärdesskatt. Förslagen innebär att det införs
definitioner av vouchrar, enfunktionsvouchrar samt flerfunktionsvouchrar. Det föreslås också regler om vad som är
omsättning vid behandling av enfunktionsvouchrar respektive
flerfunktionsvouchrar. Vidare finns en bestämmelse om beskattningsunderlaget vid transaktioner med flerfunktionsvouchrar.
Förslagen är föranledda av ändringar i rådets direktiv 2006/112/EG av
den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt. De nya reglerna syftar bl.a. till ökad enhetlighet och att undvika
konkurrenssnedvridningar, dubbelbeskattning och utebliven beskattning.

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...